Αρχική | Τίτλοι-Δημοσιεύσεις-Συνεντεύξεις | Οδηγίες προετοιμασίας ενδοσκοπήσεων
Δίαιτες | Χρήσιμες συνδέσεις | Επικοινωνία

Γαστρεντερολόγος στη Θεσσαλονίκη – Gastroenterologist in Kalamaria-Thessaloniki ::: Δρ. Δημήτριος Ν Χατζόπουλος MD, PhD, FEBG
Ειδικός Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος

   


Ο Δρ. Χατζόπουλος έχει δημοσιεύσει πολλές επιστημονικές εργασίες σε Ελληνικά και Διεθνή Ιατρικά περιοδικά και έχει πραγματοποιήσει πολλές παρουσιάσεις και ομιλίες σε Συνέδρια, Επιστημονικές Συγκεντρώσεις και Εκπαιδευτικά Μαθήματα αναφορικά με θέματα που άπτονται της Γαστρεντερολογίας και της Ηπατολογίας.

1: Chatzopoulos D, Kyrgidis A, Kountouras J, Zavos C, Molyvas E, Venizelos I.

Bax upregulation may provide a rationale for the low incidence of esophageal

adenocarcinoma in a Greek cohort of patients with Barrett's esophagus.

Hepatogastroenterology. 2007 Apr-May;54(75):705-9. PubMed PMID: 17591046.

 

2: Kountouras J, Zavos C, Deretzi G, Gavalas E, Chatzopoulos D, Katsinelos P,

Tsiaousi E, Gagalis S, Polyzos SA, Venizelos I. Potential implications of

Helicobacter pylori-related neutrophil-activating protein. World J Gastroenterol.

2012 Feb 7;18(5):489-90. PubMed PMID: 22346256; PubMed Central PMCID: PMC3270508.

 

3: Kountouras J, Chatzopoulos D, Zavos C, Deretzi G, Polyzos SA, Gavalas E,

Klonizakis P, Vardaka E, Katsinelos P, Stergiopoulos C, Moschos J,

Giartza-Taxidou E. Ki-67 and Bax expression in esophageal mucosa might have

implications in ablative therapies for Barrett's esophagus, dysplasia, and

adenocarcinoma. Surg Endosc. 2012 Jan;26(1):283-4. PubMed PMID: 21858571.

 

4: Kountouras J, Zavos C, Deretzi G, Polyzos SA, Gavalas E, Tsiaousi E,

Giartza-Taxidou E, Chatzopoulos D, Michael S, Tsarouchas G. Neuroprotection in

glaucoma: is there a future role of Helicobacter pylori eradication? Exp Eye Res.

2011 May;92(5):436-8. Epub 2011 Mar 4. PubMed PMID: 21377461.

 

5: Kountouras J, Zavos C, Touloumis L, Chatzopoulos D. Oral furosemide-induced

natriuresis: a potential method for identifying cirrhotic patients with

refractory ascites. Liver Int. 2010 Oct;30(9):1395; author reply 1395-6. doi:

10.1111/j.1478-3231.2010.02329.x. PubMed PMID: 20731771.

 

6: Kountouras J, Gavalas E, Deretzi G, Boziki M, Zavos C, Chatzopoulos D,

Katsinelos P, Giartza-Taxidou E, Grigoriadis N, Venizelos I. Helicobacter pylori

with or without its neutrophil-activating protein may be the common denominator

associated with multiple sclerosis and neuromyelitis optica. Mult Scler. 2010

Mar;16(3):376-7; author reply 378-9. PubMed PMID: 20203152.

 

7: Kountouras J, Gavalas E, Boziki M, Zavos C, Deretzi G, Grigoriadis N, Tsiaousi

E, Katsinelos P, Chatzopoulos D, Tzilves D, Kouklakis G. High prevalence of

dementia and cognitive impairment in indigenous Australians. Neurology. 2009 Aug

11;73(6):487; author reply 487-8. PubMed PMID: 19667328.

 

8: Kountouras J, Boziki M, Gavalas E, Zavos C, Deretzi G, Grigoriadis N, Tsolaki

M, Chatzopoulos D, Katsinelos P, Tzilves D, Zabouri A, Michailidou I. Increased

cerebrospinal fluid Helicobacter pylori antibody in Alzheimer's disease. Int J

Neurosci. 2009;119(6):765-77. PubMed PMID: 19326283.

 

9: Kountouras J, Boziki M, Gavalas E, Zavos C, Grigoriadis N, Deretzi G, Tzilves

D, Katsinelos P, Tsolaki M, Chatzopoulos D, Venizelos I. Eradication of

Helicobacter pylori may be beneficial in the management of Alzheimer's disease. J

Neurol. 2009 May;256(5):758-67. Epub 2009 Feb 25. PubMed PMID: 19240960.

 

10: Lazaraki G, Kountouras J, Metallidis S, Vrettou E, Tzioufa V, Germanidis G,

Chatzopoulos D, Zavos C, Giannoulis K, Nikolaidis P. Helicobacter pylori

infection upregulates endothelial nitric oxide synthase expression and induces

angiogenesis in gastric mucosa of dyspeptic patients. Eur J Gastroenterol

Hepatol. 2008 May;20(5):441-9. PubMed PMID: 18403947.

  

11: Lazaraki G, Kountouras J, Metallidis S, Dokas S, Bakaloudis T, Chatzopoulos

D, Gavalas E, Zavos C. Single use of fentanyl in colonoscopy is safe and

effective and significantly shortens recovery time. Surg Endosc. 2007

Sep;21(9):1631-6. Epub 2007 Feb 16. PubMed PMID: 17762959.

  

12: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D, Katsinelos P. New aspects of

Helicobacter pylori infection involvement in gastric oncogenesis. J Surg Res.

2008 May 1;146(1):149-58. Epub 2007 Jul 27. Review. PubMed PMID: 17720195.

  

13: Kountouras J, Tsolaki M, Boziki M, Gavalas E, Zavos C, Stergiopoulos C,

Kapetanakis N, Chatzopoulos D, Venizelos I. Association between Helicobacter

pylori infection and mild cognitive impairment. Eur J Neurol. 2007

Sep;14(9):976-82. PubMed PMID: 17718688.

  

14: Gavalas E, Kountouras J, Stergiopoulos C, Zavos C, Gisakis D, Nikolaidis N,

Giouleme O, Chatzopoulos D, Kapetanakis N. Efficacy and safety of infliximab in

steroid-dependent ulcerative colitis patients. Hepatogastroenterology. 2007

Jun;54(76):1074-9. PubMed PMID: 17629042.

 

15: Kountouras J, Zavos C, Polyzos SA, Deretzi G, Vardaka E, Giartza-Taxidou E,

Katsinelos P, Rapti E, Chatzopoulos D, Tzilves D, Stergiopoulos C, Christodoulou

K. Helicobacter pylori infection and Parkinson's disease: apoptosis as an

underlying common contributor. Eur J Neurol. 2012 Jun;19(6):e56. doi:

10.1111/j.1468-1331.2012.03695.x. PubMed PMID: 22577753.

   

16: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D, Katsinelos P. Molecular mechanisms

associated with aggressiveness of alpha-fetoprotein-positive gastric cancer.

Hepatogastroenterology. 2007 Mar;54(74):329-30. PubMed PMID: 17523267.

  

17: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. The role of gastric Helicobacter

pylori infection in laryngopharyngeal reflux disease. Otolaryngol Head Neck Surg.

2007 Feb;136(2):334; author reply 334-5. PubMed PMID: 17275574.

  

18: Kountouras J, Chatzopoulos D, Zavos C. Eradication of Helicobacter pylori

might halt the progress to oesophageal adenocarcinoma in patients with

gastro-oesophageal reflux disease and Barrett's oesophagus. Med Hypotheses.

2007;68(5):1174-5. Epub 2006 Dec 29. PubMed PMID: 17196756.

  

19: Zavos C, Kountouras J, Chatzopoulos D. Helicobacter pylori infection in

dialysis patients undergoing kidney transplantation. Saudi J Kidney Dis Transpl.

2006 Dec;17(4):579-80. PubMed PMID: 17186698.

  

20: Zavos C, Kountouras J, Chatzopoulos D, Katsinelos P. Losing weight by

defaecating at night theory: The gastroenterologists' perspective. Med

Hypotheses. 2007;68(2):467-8. Epub 2006 Sep 27. PubMed PMID: 17008026.

  

21: Zavos C, Kountouras J, Zavos N, Chatzopoulos D. Inhibition of tumour necrosis

factor-alpha in patients with chronic hepatitis C infection. Clin Rheumatol. 2007

Feb;26(2):283. Epub 2006 Sep 27. PubMed PMID: 17003955.

  

22: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D, Katsinelos P. Helicobacter pylori and

gastro-oesophageal reflux disease. Lancet. 2006 Sep 16;368(9540):986; author

reply 986-7. PubMed PMID: 16980103.

  

23: Kountouras J, Gavalas E, Zavos C, Stergiopoulos C, Chatzopoulos D,

Kapetanakis N, Gisakis D. Alzheimer's disease and Helicobacter pylori infection:

Defective immune regulation and apoptosis as proposed common links. Med

Hypotheses. 2007;68(2):378-88. Epub 2006 Sep 18. PubMed PMID: 16979298.

  

24: Kountouras J, Zavos C, Gavalas E, Boziki M, Chatzopoulos D, Katsinelos P.

Normal-tension glaucoma and Alzheimer's disease: Helicobacter pylori as a

possible common underlying risk factor. Med Hypotheses. 2007;68(1):228-9. Epub

2006 Sep 15. PubMed PMID: 16978795.

  

25: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. Pathogenetic links between colorectal

neoplasia and Barrett's esophagus. Gastrointest Endosc. 2006 Aug;64(2):298.

PubMed PMID: 16860098.

  

26: Papagoras C, Kountouras J, Brilakis S, Chatzopoulos D, Zavos C, Topalidis A.

Rheumatic-like syndrome as a symptom of underlying gastric cancer. Clin

Rheumatol. 2007 Jun;26(6):1029-31. Epub 2006 Mar 30. PubMed PMID: 16572285.

  

27: Kountouras J, Tsolaki M, Gavalas E, Boziki M, Zavos C, Karatzoglou P,

Chatzopoulos D, Venizelos I. Relationship between Helicobacter pylori infection

and Alzheimer disease. Neurology. 2006 Mar 28;66(6):938-40. PubMed PMID:

16567719.

  

28: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. Anti-tumor necrosis factor therapy for

ulcerative colitis. Gastroenterology. 2005 Sep;129(3):1138-9. PubMed PMID:

16143158.

  

29: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. New concepts of molecular biology on

gastric carcinogenesis. Hepatogastroenterology. 2005 Jul-Aug;52(64):1305-12.

Review. PubMed PMID: 16001683.

  

30: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. Apoptotic and anti-angiogenic

strategies in liver and gastrointestinal malignancies. J Surg Oncol. 2005 Jun

15;90(4):249-59. Review. PubMed PMID: 15906369.

  

31: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. Apoptotic markers in assessing

patients with chronic hepatitis C. Gastroenterology. 2005 May;128(5):1531-2;

author reply 1532-3. PubMed PMID: 15887146.

  

32: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. Therapy for colorectal cancer. N Engl

J Med. 2005 Apr 28;352(17):1820-1; author reply 1822. Erratum in: N Engl J Med.

2005 Jun 16:352(24):2563. PubMed PMID: 15858197.

 

33: Kyrgidis A, Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. New molecular concepts of

Barrett's esophagus: clinical implications and biomarkers. J Surg Res. 2005 May

15;125(2):189-212. Review. PubMed PMID: 15854673.

  

34: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. A concept on the role of Helicobacter

pylori infection in autoimmune pancreatitis. J Cell Mol Med. 2005

Jan-Mar;9(1):196-207. PubMed PMID: 15784177.

  

35: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. Risk of extra-oesophageal malignancies

in Barrett's oesophagus. Scand J Gastroenterol. 2004 Dec;39(12):1314. PubMed

PMID: 15743014.

 

36: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. Autoimmune pancreatitis, Helicobacter

pylori infection, and apoptosis: a proposed relationship. Pancreas. 2005

Mar;30(2):192-3. PubMed PMID: 15714146.

 

37: Kountouras J, Deretzi G, Zavos C, Karatzoglou P, Touloumis L, Nicolaides T,

Chatzopoulos D, Venizelos I. Association between Helicobacter pylori infection

and acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Eur J Neurol. 2005

Feb;12(2):139-43. PubMed PMID: 15679702.

  

38: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. Re: "Prognostic significance of Bcl-xL

in human hepatocellular carcinoma". Surgery. 2005 Feb;137(2):265-6. PubMed PMID:

15674216.

 

39: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. Less H. pylori not necessarily more

GERD. Am J Gastroenterol. 2005 Jan;100(1):249-50. PubMed PMID: 15654809.

 

40: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. Salt intake and Helicobacter pylori

infection. J Hypertens. 2004 Dec;22(12):2397. PubMed PMID: 15614036.

 

41: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. Induction of interleukin-8 expression

by Helicobacter pylori infection in patients with endoscopy-negative

gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol. 2004 Dec;99(12):2500-1;

author reply 2501-2. PubMed PMID: 15571602.

 

42: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. Immunomodulatory benefits of

cyclosporine A in inflammatory bowel disease. J Cell Mol Med. 2004

Jul-Sep;8(3):317-28. Review. PubMed PMID: 15491507.

  

43: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. Primary open-angle glaucoma:

pathophysiology and treatment. Lancet. 2004 Oct 9-15;364(9442):1311-2. PubMed

PMID: 15474127.

 

44: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. Ocular and systemic side effects of

latanoprost. Eye (Lond). 2005 Jul;19(7):804-5; author reply 805-6. PubMed PMID:

15359267.

  

45: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. Apoptosis and apoptosis-related

proteins in inflammatory bowel disease. Apoptosis. 2004 Sep;9(5):657-8; author

reply 659. PubMed PMID: 15337851.

  

46: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. Apoptosis and autoimmunity as proposed

pathogenetic links between Helicobacter pylori infection and idiopathic

achalasia. Med Hypotheses. 2004;63(4):624-9. PubMed PMID: 15325006.

  

47: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. Helicobacter pylori infection and the

risk for coronary artery disease. Saudi Med J. 2004 May;25(5):679-80, author

reply 680-1. PubMed PMID: 15138546.

 

 

48: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. H pylori infection and reflux

oesophagitis. Gut. 2004 Jun;53(6):912. PubMed PMID: 15138222; PubMed Central

PMCID: PMC1774071.

  

49: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. Induction of apoptosis as a proposed

pathophysiological link between glaucoma and Helicobacter pylori infection. Med

Hypotheses. 2004;62(3):378-81. PubMed PMID: 14975507.

  

50: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. Helicobacter pylori and glaucoma.

Ophthalmology. 2003 Dec;110(12):2433-4; author reply 2434. PubMed PMID: 14644740.

  

51: Kountouras J, Mylopoulos N, Konstas AG, Zavos C, Chatzopoulos D, Boukla A.

Increased levels of Helicobacter pylori IgG antibodies in aqueous humor of

patients with primary open-angle and exfoliation glaucoma. Graefes Arch Clin Exp

Ophthalmol. 2003 Nov;241(11):884-90. Epub 2003 Oct 24. PubMed PMID: 14576945.

  

52: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D, Zavos N, Boura P, Safioleas M.

Locoregional immunochemotherapy in primary and metastatic liver disease:

meta-analysis and review of literature. Hepatogastroenterology. 2003

Sep-Oct;50(53):1506-10. Review. PubMed PMID: 14571774.

  

53: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. Apoptosis in hepatitis C. J Viral

Hepat. 2003 Sep;10(5):335-42. Review. PubMed PMID: 12969183.

  

54: Kountouras J, Kouklakis G, Zavos C, Chatzopoulos D, Moschos J, Molyvas E,

Zavos N. Apoptosis, inflammatory bowel disease and carcinogenesis: overview of

international and Greek experiences. Can J Gastroenterol. 2003 Apr;17(4):249-58.

Review. PubMed PMID: 12704469.

  

55: Kountouras J, Zavos C, Chatzopoulos D. Apoptosis in hepatocellular carcinoma.

Hepatogastroenterology. 2003 Jan-Feb;50(49):242-9. Review. PubMed PMID: 12630032.

  

56: Kountouras J, Mylopoulos N, Chatzopoulos D, Zavos C, Boura P, Konstas AG,

Venizelos J. Eradication of Helicobacter pylori may be beneficial in the

management of chronic open-angle glaucoma. Arch Intern Med. 2002 Jun

10;162(11):1237-44. PubMed PMID: 12038941.

 

57: Kountouras J, Chatzopoulos D, Zavos C, Boura P, Venizelos J, Kalis A.

Efficacy of trimebutine therapy in patients with gastroesophageal reflux disease

and irritable bowel syndrome. Hepatogastroenterology. 2002 Jan-Feb;49(43):193-7.

PubMed PMID: 11941952.

  

58: Kountouras J, Chatzopoulos D, Zavos C. Reactive oxygen metabolites and upper

gastrointestinal diseases. Hepatogastroenterology. 2001 May-Jun;48(39):743-51.

Review. PubMed PMID: 11462918.

  

59: Kountouras J, Mylopoulos N, Boura P, Bessas C, Chatzopoulos D, Venizelos J,

Zavos C. Relationship between Helicobacter pylori infection and glaucoma.

Ophthalmology. 2001 Mar;108(3):599-604. PubMed PMID: 11237916.

 

Ιατρείο: Εθν.Αντιστάσεως 74, Sigma block 1, (2ος όροφος), Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 55133
Τηλ: 2310-418400 & 2310-453838 | Fax: 2310-439200  |  Κιν: 6945-884788